Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Anborrning

Publicerad:

Huvudinnehåll

Rapport 2015:15 Anborrning.

Denna tekniska bestämmelse för anborrning innehåller allmänna råd och en anvisning för utförande av anborrning på trycksatta ledningar. Genom att följa anvisningen och de olika moment som beskrivs, kan ett enskilt energiföretag ansöka om dispens hos Arbetsmiljöverket för anborrning på trycksatt ledning. Detta enligt en egen utformad anvisning för ingrepp genom anborrning i trycksatta system, vilken följer Arbetsmiljöverkets krav gällande anborrningar.

Anvisningen beskrivs i detalj i detta dokument.

Denna version av D:217 gäller från mars 2015 och ersätter tidigare rapport Anborrning 1997:15.

Artikelnummer: 4148
År/datum: 2015

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.