D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar

Publicerad:

Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar, framtagen av distributionsgruppen, omfattar rörledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som förläggs i mark, ovan mark samt inomhus.

Den är avsedd att användas som handledning för energiföretag, projektörer, byggledare och entreprenörer vid byggande av och ingrepp på fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Anvisningarna kan användas i samband med upphandling av schakt- och markentreprenader samt byggnation av distributionsledningar. I inledningen till kapitel 3 beskrivs detta närmare. I bilaga 1 beskrivs sambandet mellan D:211 Läggningsanvisningar och AMA Anläggning.

Denna utgåva av D:211 Läggningsanvisningar gäller från oktober 2021 och ersätter tidigare utgåva från januari 2020.

Ladda ner pdf:en till höger.

År: 2021

Sidor: 110