Rubrik och ingress till innehållet på sidan

D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar

Publicerad:

Huvudinnehåll

Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar behandlar rörledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som förläggs i mark.

Den är avsedd att användas som handledning för energiföretag, projektörer och entreprenörer vid byggande av och ingrepp på fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Anvisningarna kan användas i samband med upphandling av schakt- och markentreprenader. I inledningen till kapitel 3 beskrivs detta närmare. I bilaga 1 beskrivs sambandet mellan D:211 Läggningsanvisningar och AMA Anläggning 13.

Denna utgåva av D:211 Läggningsanvisningar gäller från oktober 2015 och ersätter tidigare utgåva från februari 2012.

Ladda ner pdf:en till höger.

År: 2015

Sidor: 79