Granska mätplatser - guide för solcellsleverantörer om behov av åtgärder

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Solcellsleverantörer som ska sätta upp en solcellsanläggning hos kund behöver kunna förstå om kundens mätplats är bristfällig eller behöver flyttas för att kunna genomföra nödvändigt mätarbyte. Denna guide ska hjälpa solcellsleverantören att lättare kunna att avgöra detta i ett tidigt skede.

Guiden vänder sig till solcellsleverantörer som ett stöd i samband med installationer för att avgöra om mätplatsen behöver åtgärdas. Kunden ska då informeras om detta och åtgärda sin mätplats.

Texten ger en bakgrund och innehåller:

  • information om ansvar och ägande enligt allmänna avtalsvillkor.
  • en beskrivning av korrekt mätplats med exempel på bristfälliga mätplatser och mätplatser som måste flyttas
  • information om säkerhet vid mätarplats med produktionsanläggning.

Läs och ladda ned rapporten här på Energiföretagens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se