En möjlig framtid

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Befintliga fjärrvärmenät kan förtätas och byggas ut, fjärrvärme kan etableras på fler mindre orter och bli ett alternativ för nya segment inom tillverkningsindustrin.

Fjärrvärmenäten är lokala men byggs ibland ihop för att två eller flera orter ska kunna dra fördel av varandras produktionskapacitet. Det är smart både ur ekonomisk synvinkel och med tanke på miljön.

Fjärrvärme är ett kostnadseffektivt sätt att distribuera även t ex solvärme och "äkta" geotermisk energi (för direkt användning utan värmepumpar). Energieffektiva passivhus, energianvändning inom industrin, växthusodling – fjärrvärmen kan vinna terräng inom en rad områden. I framtidens bostäder kan fjärrvärmedrivna tvätt- och diskmaskiner bli allt vanligare. Badtunnan och växthuset kan värmas med fjärrvärme, kanske är också komfortkylan fjärrvärmedriven? För att inte tala om alla torkskåp på skolor och dagis.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se