Energiåtervinning ur avfall

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Avfall finns och det måste vi förhålla oss till. Så länge det finns ska vi ta hand om det på bästa sätt. Det bästa är att minimera mängden avfall. Nästa steg är att återanvända och återvinna det avfall som ändå uppstår. Det som inte går att återanvända eller materialåtervinna, för att materialet är uttjänt eller av andra skäl, kan också komma till nytta - genom att vi återvinner energin ur det till el och värme.

All konsumtion leder till avfall. För att spara på naturens resurser är det viktigt att så mycket som möjligt av avfallet återanvänds och återvinns. Energiåtervinning är en form av återvinning. Det innebär att det avfall som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt i stället kan ge el och fjärrvärme genom att bli bränsle i ett kraftvärmeverk.

Genom att använda det som annars skulle gå till spillo minskar användningen av primärenergi, det vill säga den energi som finns i själva naturresursen, som olja, kol eller träbränsle. På så vis sparar vi på naturresurser.

I Europa läggs mycket av avfallet på deponi, det vill säga på soptipp, och det leder till stora miljöproblem. I Sverige har vi möjlighet att ta hand om en del av det avfallet i våra kraftvärmeverk. På det sättet hjälper vi länder som inte kan ta hand om sitt avfall själva att lösa ett problem. Samtidigt måste de skaffa sig teknik för sopsortering, eftersom det avfall vi tar emot måste vara sorterat på förhand. De kan på så vis själva bli bättre på avfallshantering.

Det finns många myter om energiåtervinning. Här har vi samlat sju av dessa myter och presenterar även fakta om påståendena.

Varför importerar Sverige sopor?

All konsumtion leder till avfall. För att spara på naturens resurser är det viktigt att så mycket som möjligt av avfallet återanvänds och återvinns. Energiåtervinning är en form av återvinning. Det innebär att det avfall som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt i stället kan ge el och fjärrvärme genom att bli bränsle i ett kraftvärmeverk.

Frågor & svar om energiåtervinning
7 myter om energiåtervinning från avfall

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se