Vad innebär Schysst elhandel?

Publicerat av: Eva Rydegran ·

När en kund ser att ett elhandelsföretag har loggan Schysst elhandel på sin hemsida, eller i en annons, ska det gå att lita på att det företaget är certifierat enligt de kriterier som Energiföretagen Sverige tagit fram.

Vad innebär det att ett företag är certifierat?

Ett certifierat elhandelsföretag förbinder sig till 18 kundlöften. Dessa kundlöften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser. Kundlöftena går längre än lagen kräver och de har kommit till för att det ska bli enklare för kunden att vara trygg i sitt val av elavtal. Du kan läsa mer om kundlöftena här.

Går det att lita på ett certifierat företag?

Certifieringskriterierna är framtagna av Energiföretagen Sverige. Synpunkter har även inhämtats från Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Energimarknadsinspektionen och Oberoende elhandlare. För certifieringen svarar ett oberoende certifieringsföretag, DNV, och det är också de som sköter uppföljning av certifieringen och granskning av eventuella klagomål på certifierade företag.

Alla certifierade företag ska ha en certifieringsansvarig som varje år måste genomföra en självdeklaration för att behålla certifikatet. Certifieringsföretaget DNV granskar varje enskilt företags självdeklaration och sköter avvikelsehantering. Stora avvikelser kan leda till uppföljningsbesök och indraget certifikat. DNV väljer också ut deltagare slumpmässigt för en årlig revision.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se