Energiföretagens arbete i EU

Många regelverk som så småningom landar hos svenska energiföretag har sin bakgrund i beslut på EU-nivå. Därför agerar Energiföretagen Sverige både i Bryssel och i Sverige för att påverka den politik som antingen kan resultera i direkt gällande förordningar, eller direktiv som sedan helt eller delvis implementeras i svensk lagstiftning.

Ta del av våra positioner och skrivelser i energirelaterade EU-frågor.

Viktiga aktörer på EU-nivå är EU-kommissionen och Europaparlamentet, men även den svenska regeringen och riksdagen samt svenska myndigheter. De europeiska branschorganisationerna Eurelectric, GEODE och Euroheat and Power och deras medlemmar är viktiga samarbetspartners. Energiföretagen Sverige har också ett aktivt samarbete med de andra nordiska branschorganisationerna via Nordenergi. Arbetet inriktas både på arbete med nya direktiv och förordningar, men också med genomförandet av EU:s regelverk i den svenska lagstiftningen.

Julia Lindholm ansvarar för Energiföretagens närvaro i Bryssel och vi delar kontor tillsammans med våra nordiska branschkollegor, på adress Rue de la Science 14. På kontoret i Stockholm ansvarar Sara Emanuelsson för att samordna föreningens och medlemsföretagens arbete i EU-relaterade frågor, bland annat vad gäller remisshantering och positionsfrågor.