Röj hinder för kärnkraftsproduktion

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Kärnkraften är ett av de fossilfria kraftslag som idag bidrar i det svenska elsystemet. Förutsättningarna för den befintliga kärnkraftens långtidsdrift, liksom förutsättningar för investeringar i ny storskalig kraftproduktion, bör vara tydliga senast år 2025.

Kärnkraften bidrar idag med flera system- och samhällsnyttor utöver den fossilfria elen. Dessa nyttor värderas dock inte fullt ut idag, till exempel på elmarknaden.  

Förutsättningarna för den befintliga kärnkraftens långtidsdrift, liksom förutsättningar för investeringar i ny storskalig kraftproduktion, bör vara tydliga 2025. Då bör det vara klarställt vilka förväntningar det finns på elproduktionen år 2040, så att nödvändiga investeringsbeslut kan tas  så goda grunder som möjligt. Oavsett om det handlar om elproduktion (enskilda kraftstationer eller parker) eller elnät krävs i regel omkring 15 år innan investeringen har tagits i drift fullt ut. 

Regeringen bör också säkerställa att det avsätts årliga medel för forskning, så att kärnkraften kan fortsätta bidra till fossilfri energi och systemstabilitet, som en del i Energimyndighetens årliga forskningsbudget.  Ett annat beslut som behöver tas omgående är det om godkännande av slutförvar för använt kärnbränsle. Under 2020 fick regeringen nödvändiga handlingar för att ta detta beslut. Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen har tillstyrkt ansökan och Östhammars kommun har beviljat en placering av slutförvaret inom kommunen. 

Inom kärnkraften finns krav på att nyttja en särskild kravstandard för säkerhetskritiska system och komponenter, så kallad kärnkraftsstandard. Den säkerhetsstandard som gäller idag togs fram på 1960-talet och behöver uppdateras. En viktig åtgärd för regeringen är också att verka för att EU utvecklar konventionella industristandarder för kärnkraft och en typgodkännandeprocess 

De scenarier och analyser som tas fram av Svenska kraftnät och Energimyndigheten bör inkludera möjlighet till livstidsförlängning och ny kärnkraft, för att bättre spegla de verkliga förutsättningarna allt eftersom de förändras.Strålsäkerhetsmyndigheten bör säkerställa kompetens för att kunna ta fram moderna föreskrifter som kan hantera kärnkraftens tekniska utveckling. Detta kan leda till förbättrad reglering och högre säkerhet. 

Titta närmare på tidslinjen för kärnkraft. (pdf) 
Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

Läs mer i fördjupningen av tidslinjen för kärnkraft. (pdf) 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se