Tidslinjer Färdplan Energi

Inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har olika branscher tagit fram färdplaner för att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast 2045.Energiföretagen har tagit det arbetet vidare genom att i samarbete med berörda aktörer ta fram ett antal tidslinjer som förtydligar vad som behöver göras, när - och av vem, för att vi ska komma i mål.

Inom Färdplan Energi ska ett tiotal tidslinjer tas fram. Här kan du ta del av de hittills presenterade tidslinjerna: bio-CCS, ta bort utsläpp från plast i fjärr- och kraftvärmen, samt tre tidslinjer för att röja hinder för vattenkraft, vindkraft samt fjärr- och kraftvärme.

Under hösten fortsätter arbetet med att ta fram fler del-tidslinjer, bland annat för tillståndsprocesser elnät, hinderröjning för kärnkraft, för fossilfri transportsektor och elmarknaden.

Tidslinjen  för elektrifiering av transportsektorn.

Tidslinjen för storskalig bio-CCS.

Tidslinjen för att ta bort koldioxidutsläpp från plast.

Tidslinjen för hinderröjning för energiproduktion (vattenkraft, vindkraft samt fjärr- och kraftvärme).