Del-tidslinjer Tidslinje Färdplan Energi

Vid ett webbinarium den 22 september presenterade Energiföretagen Sverige de första delarna av Tidslinje Färdplan Energi. Deltagarna fick ta del av fem del-tidslinjer, för bio-CCS, för att ta bort utsläpp från plast i fjärr- och kraftvärmen samt tre tidslinjer för att röja hinder för produktion – vattenkraft, vindkraft samt fjärr- och kraftvärme.

Här kan du ta del av de hittills presenterade tidslinjerna. De är de första av flera och att det blev just dessa beror snarare på att de olika besluten och aktiviteterna varit mer överskådliga, än att det handlar om någon slags rangordning. Under hösten fortsätter arbetet med att ta fram fler del-tidslinjer, bland annat för tillståndsprocesser elnät, hinderröjning för kärnkraft, för fossilfri transportsektor och elmarknaden.

Del-tidslinjen för storskalig bio-CCS.

Del-tidslinjen för att ta bort koldioxidutsläpp från plast i fjärr- och kraftvärmen.

Del-tidslinjen för hinderröjning för energiproduktion (vattenkraft, vindkraft samt fjärr- och kraftvärme).