Dags för en fossilfri omstart

Se filmen

Sveriges klimatmål är att bli fossilfritt 2045. Och vi har unika förutsättningar att lyckas. Vårt energisystem är i världsklass och våra stora industrier har aviserat stora satsningar på elektrifiering. Om vi arbetar tillsammans; politiken, näringslivet och energibranschen, så kan vi nå hela vägen i mål. Det är bra för klimatet, vår ekonomi och vår konkurrenskraft. Här har vi samlat våra åtgärdsförslag - så att vi tillsammans kan lyckas!

Färdplan Energi bygger vidare på färdplanerna för el och värme, som du hittar nedan. Se också material från kommunikationen kring Färdplan Energi, som inspiration för dig som arbetar i ett medlemsföretag. Kontakta projektledare Martin Olin om du vill veta mer om Färdplan Energi och våra tidsplaner!

Intervjuer med länsstyrelserna

I oktober 2019 fick länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland i uppdrag av regeringen att analysera bristen på elnätskapacitet, vilket utmynnade i rapporten Trygg elförsörjning. Möt Anna Karlsson, energi- och klimatsamordnare vid länsstyrelsen i Uppsala, och Johnny Kjellström, projektledare vid länsstyrelsen i Stockholm.