Färdplan Energi: Dags för en fossilfri omstart

Se filmen

Sveriges klimatmål är att bli fossilfritt 2045. Och vi har unika förutsättningar att lyckas. Vårt energisystem är i världsklass och våra stora industrier har aviserat stora satsningar på elektrifiering. Om vi arbetar tillsammans; politiken, näringslivet och energibranschen, så kan vi nå hela vägen i mål. Det är bra för klimatet, vår ekonomi och vår konkurrenskraft. Här har vi samlat våra åtgärdsförslag - så att vi tillsammans kan lyckas!

Färdplan Energi bygger vidare på färdplanerna för el och värme, som du hittar nedan. Se också material från kommunikationen kring Färdplan Energi, som inspiration för dig som arbetar i ett medlemsföretag. Kontakta projektledare Martin Olin om du vill veta mer om Färdplan Energi och våra tidsplaner!

Se filmen Sverige måste satsa på elnäten - nu!

För att klara omställningen behöver vi massor med klimatsmart el. Elen måste också nå fram. Därför behöver vi satsa på elnäten. Nu.

Ta del av tidslinjen

Intervjuer med länsstyrelserna

I oktober 2019 fick länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland i uppdrag av regeringen att analysera bristen på elnätskapacitet, vilket utmynnade i rapporten Trygg elförsörjning. Möt Anna Karlsson, energi- och klimatsamordnare vid länsstyrelsen i Uppsala, och Johnny Kjellström, projektledare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Fjärrvärme är cirkulär ekonomi i praktiken

Svensk fjärrvärme är både smart och effektivt. Med fjärrvärme värmer vi hus och hela städer med energi som blir över - det är cirkulär ekonomi i praktiken. Fjärrvärmen avlastar också elnäten, så att elen räcker till. Men vi måste komma tillrätta med plastproblemet. Se filmen!

Läs mer om fjärrvärme

Vätgasen behöver ett regelverk - nu!

Vätgas kan bli en av de viktigaste pusselbitarna i klimatomställningen och kan användas för att producera allt från fossilfritt stål till elektrobränslen för sjöfarten. I dagsläget saknas dock ett färdigt regelverk för hur vätgas ska förflyttas och hanteras. Energiföretagen har därför tagit fram ett antal förslag på vad våra politiker och myndigheter måste göra, och när, för att få till stånd ett sådant regelverk.

Tidslinje vätgas