Dags för en fossilfri omstart

Se filmen

Sveriges klimatmål är att bli fossilfritt 2045. Och vi har unika förutsättningar att lyckas. Vårt energisystem är i världsklass och våra stora industrier har aviserat stora satsningar på elektrifiering. Om vi arbetar tillsammans; politiken, näringslivet och energibranschen, så kan vi nå hela vägen i mål. Det är bra för klimatet, vår ekonomi och vår konkurrenskraft. Här har vi samlat våra åtgärdsförslag - så att vi tillsammans kan lyckas!

Fortsatt fokus på omställning!

I oktober 2022 presenterades 22 branscher sina uppdaterade färdplaner inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Sedan de första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft lanserades 2018, har stora kliv tagits från både näringsliv och politik för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Den snabba tekniska utvecklingen och den växande efterfrågan på fossilfria produkter och tjänster har bidragit. 

Rapport framsteg per bransch
Rapport politiska förslag
Samlingssida Fossilfritt Sverige

Färdplan Energi bygger vidare på färdplanerna för el och värme, som du hittar nedan. Se också material från kommunikationen kring Färdplan Energi, som inspiration för dig som arbetar i ett medlemsföretag. Kontakta projektledare Martin Olin om du vill veta mer om Färdplan Energi och våra tidsplaner!

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Se filmen Sverige måste satsa på elnäten - nu!

För att klara omställningen behöver vi massor med klimatsmart el. Elen måste också nå fram. Därför behöver vi satsa på elnäten. Nu.

Ta del av tidslinjen

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Intervjuer med länsstyrelserna

I oktober 2019 fick länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland i uppdrag av regeringen att analysera bristen på elnätskapacitet, vilket utmynnade i rapporten Trygg elförsörjning. Möt Anna Karlsson, energi- och klimatsamordnare vid länsstyrelsen i Uppsala, och Johnny Kjellström, projektledare vid länsstyrelsen i Stockholm.