Färdplan Energi: Dags för en fossilfri omstart

Se filmen

Sverige har unika förutsättningar att bli ett av världens första fossilfria länder. Det är bra för klimatet, vår konkurrenskraft och vår ekonomi. Vi måste få i hop helheten och öka tempot i omställningen. Vi måste få hjulen att börja snurra igen mot en fossilfri framtid. Sverige behöver en fossilfri omstart. #FärdplanEnergi

Se film om kapacitetsbrist Trygg elförsörjning, intervjuer med länstyrelser

I oktober 2019 fick länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland i uppdrag av regeringen att analysera bristen på elnätskapacitet. Arbetet utmynnade i rapporten Trygg elförsörjning. Möt Anna Karlsson, energi- och klimatsamordnare vid länsstyrelsen i Uppsala, och Johnny Kjellström, projektledare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Se filmen För att klara klimatomställningen måste elen nå fram

För att klara omställningen behöver vi massor med klimatsmart el. Elen måste också nå fram. Därför behöver vi satsa på elnäten. Nu.

Se filmen Fjärrvärme - smart, effektiv och cirkulär

Fjärrvärme är både smart och effektivt. Med fjärrvärme kan vi värma hus och hela städer med energi som blir över - cirkulär ekonomi i praktiken. Fjärrvärmen avlastar också elnäten, så att elen räcker till.

Färdplan Energi Fler tidslinjer - arbete pågår

I arbetet med att ta fram en tidslinje Färdplan Energi, som visar vad som krävs inom energiområdet för att färdplanerna som tagits fram av olika branscher inom Fossilfritt Sverige ska kunna förverkligas, tar Energiföretagen fram ett antal deltidslinjer. Vi rapporterar regelbundet från det pågående arbetet och senaste nytt kan du läsa här.

Läs det senaste från det pågående arbetet här.