Färdplan Energi: Dags för en fossilfri omstart

Se filmen

Sverige har unika förutsättningar att bli ett av världens första fossilfria länder. Det är bra för klimatet, vår konkurrenskraft och vår ekonomi. Vi måste få i hop helheten och öka tempot i omställningen. Vi måste få hjulen att börja snurra igen mot en fossilfri framtid. Sverige behöver en fossilfri omstart. #FärdplanEnergi

Se våra filmer

Inom projektet Färdplan Energi har vi tagit fram ett antal korta filmer. Titta gärna på dem så får du en bild av energisystemets betydelse för hela Sveriges omställning, elnätets viktiga roll, fjärr- och kraftvärmens betydelse i energisystemet, vad som krävs för fossilfria transporter och vad länsstyrelserna kommit fram till för att minska kapacitetsbristen i storstadsregionerna.

Sverige behöver en fossilfri omstart

Världen hukar under Coronakrisen. Smittan måste begränsas och människoliv räddas. I spåren ser vi även en ekonomisk kris. Men det finns också en annan pågående kris - klimatkrisen. Den väntar inte. Sverige behöver en fossilfri omstart. Nu.

Se filmen För att klara klimatomställningen måste elen nå fram

För att klara omställningen behöver vi massor med klimatsmart el. Elen måste också nå fram. Därför behöver vi satsa på elnäten. Nu.

Se filmen Fjärrvärme - smart, effektiv och cirkulär

Fjärrvärme är både smart och effektivt. Med fjärrvärme kan vi värma hus och hela städer med energi som blir över - cirkulär ekonomi i praktiken. Fjärrvärmen avlastar också elnäten, så att elen räcker till.

Färdplan Energi Elektrifiering av transportsektorn

En tredjedel av Sveriges utsläpp kommer från transportsektorn. Därför har flyget, sjöfarten och vägtransportsektorn tagit fram ambitiösa färdplaner för att ställa om till fossilfrihet. Elektrifiering är en av de viktigaste åtgärderna. Vad måste ske, vem ska agera och när, för att få bort utsläppen senast år 2045?

Se film om kapacitetsbrist Trygg elförsörjning, intervjuer med länstyrelser

I oktober 2019 fick länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland i uppdrag av regeringen att analysera bristen på elnätskapacitet. Arbetet utmynnade i rapporten Trygg elförsörjning. Möt Anna Karlsson, energi- och klimatsamordnare vid länsstyrelsen i Uppsala, och Johnny Kjellström, projektledare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Färdplan Energi bygger vidare på färdplanerna för el och värme, dessa hittar du här. Se också material från kommunikationen kring Färdplan Energi, som inspiration för dig som arbetar i ett medlemsföretag.

Kontakta mig om du vill veta mer om Färdplan Energi.

Frågor om Färdplan Energi?

Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill veta mer om Färdplan Energi eller tidslinjerna. Martin Olin, projektledare Energisystem och Elnät, tel 08-677 26 35 eller martin.olin@energiforetagen.se