Färdplan Energi: Dags för en fossilfri omstart

Se filmen

Sverige har unika förutsättningar att bli ett av världens första fossilfria länder. Det är bra för klimatet, vår konkurrenskraft och vår ekonomi. Vi måste få i hop helheten och öka tempot i omställningen. Vi måste få hjulen att börja snurra igen mot en fossilfri framtid. Sverige behöver en fossilfri omstart. #FärdplanEnergi

Se filmen För att klara klimatomställningen måste elen nå fram

För att klara omställningen behöver vi massor med klimatsmart el. Elen måste också nå fram. Därför behöver vi satsa på elnäten. Nu.

Se filmen Fjärrvärme - smart, effektiv och cirkulär

Fjärrvärme är både smart och effektivt. Med fjärrvärme kan vi värma hus och hela städer med energi som blir över - cirkulär ekonomi i praktiken. Fjärrvärmen avlastar också elnäten, så att elen räcker till.