Färdplan Energi: Dags för en fossilfri omstart

Se filmen

Sverige har unika förutsättningar att bli ett av världens första fossilfria länder. Det är bra för klimatet, vår konkurrenskraft och vår ekonomi. Vi måste få i hop helheten och öka tempot i omställningen. Vi måste få hjulen att börja snurra igen mot en fossilfri framtid. Sverige behöver en fossilfri omstart. #FärdplanEnergi

Fjärrvärme är cirkulär ekonomi i praktiken

Svensk fjärrvärme är både smart och effektivt. Med fjärrvärme värmer vi hus och hela städer med energi som blir över - det är cirkulär ekonomi i praktiken. Fjärrvärmen avlastar också elnäten, så att elen räcker till. Men vi måste komma tillrätta med plastproblemet. Se filmen!

Läs mer om fjärrvärme

Inom projektet Färdplan Energi har vi tagit fram ett antal korta filmer. Titta gärna på dem så får du en bild av energisystemets betydelse för hela Sveriges omställning, elnätets viktiga roll, fjärr- och kraftvärmens betydelse i energisystemet, vad som krävs för fossilfria transporter och vad länsstyrelserna kommit fram till för att minska kapacitetsbristen i storstadsregionerna.

Se filmen Sverige måste satsa på elnäten - nu!

För att klara omställningen behöver vi massor med klimatsmart el. Elen måste också nå fram. Därför behöver vi satsa på elnäten. Nu.

Ta del av tidslinjen

Intervjuer med länsstyrelserna

I oktober 2019 fick länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland i uppdrag av regeringen att analysera bristen på elnätskapacitet, vilket utmynnade i rapporten Trygg elförsörjning. Möt Anna Karlsson, energi- och klimatsamordnare vid länsstyrelsen i Uppsala, och Johnny Kjellström, projektledare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Se filmen Elektrifiering av transportsektorn

En tredjedel av Sveriges utsläpp kommer från transportsektorn. Elektrifiering är en av de viktigaste åtgärderna. Vad måste ske, vem ska agera och när, för att få bort utsläppen senast år 2045?

Ta del av tidslinjen

Färdplan Energi bygger vidare på färdplanerna för el och värme, som du hittar nedan. Se också material från kommunikationen kring Färdplan Energi, som inspiration för dig som arbetar i ett medlemsföretag.

Kontakta projektledare Martin Olin om du vill veta mer om Färdplan Energi och våra tidsplaner!