Så når vi klimatmålen - fyra röster

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Många branscher i Sverige har tagit fram färdplaner för hur de ska bli fossilfria senast år 2045. Enligt Sveriges klimatmål ska vi då ha nettonollutsläpp – men hur når vi dit? I dessa filmer berättar fyra branschföreträdare om sin syn på vad som krävs för att klimatmålen ska nås.

Energiföretagen frågade några nyckelaktörer om vad de anser behövs inom energiområdet för de ska kunna bidra till att Sverige når målet om nettonollutsläpp år 2045.

Se de längre intervjuerna

Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi, beskriver hur fjärrvärmesektorn dels tar bort sina sista fossila utsläpp, dels kan bidra till minusutsläpp genom bio-CCS. Det kan kompensera för de sista fossila utsläppen, som kan vara svåra att få bort helt. Anders Egelrud berättar också vad som krävs från politiken för att storskalig bio-CCS ska bli verklighet.

Åsa Pettersson, chef för hållbarhet och public affairs på Scania framhåller att fossilfria bränslen och en hög grad av elektrifiering är det som krävs för att fordonssektorn ska bli fossilfri. För att lyckas krävs en utrullningsplan, för både utbyggnad av laddinfrastruktur, överföringskapacitet och finansiering. 

Patrik Öhlund, vd för Node Pole, redogör för vilka förutsättningar elintensiv industri behöver för att klimatmålen ska nås. Det handlar främst om utbyggda elnät, där det framför allt är viktigt med kortare tillståndsprocesser.

Eva Vitell, vd HYBRIT, beskriver vad som krävs för att klimatmålen ska nås med fossilfri stålproduktion. Det behövs bland annat mycket fossilfri el, kortare tillståndsprocesser och satsningar på elnäten.