EBR Drift - Kundservice i fält, produktionsteknik- PD 110:22

Publicerad:

Publikationen omfattar de allmänna servicearbeten som förekommer i anslutningspunkten såsom installation av enstaka elmätare, anslutning av byggström, anslutning av multipunkt och installationsbesiktning.

I den här utgåvan har produktionsdata för att ansluta och frånkoppla tillfälliga anläggningar med tillhörande aviseringsarbete uppdaterats. I uppdateringen tas även hänsyn till ett modernt arbetssätt.

För att produktionstiderna ska kunna uppnås förutsätter det att ett rationellt arbetssätt tillämpas, liksom även EBR:s anvisningar i övrigt.

Format: Häfte, 2022
Sidor: 16

EBR-nummer: PD110:22

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.