EBR Produktionsteknik Bygg - Montage och byte av kabelskåp

Publicerad:

EBR Produktionsteknik Bygg - Montage och byte av kabelskåp - PB 521.

I denna utgåva har produktionsdata för att sätta och byta kabelskåp studerats om. De metoder som tillämpas vid kabelskåpsbyten har anpassats till ett modernt arbetssätt. Tidigare renoverades kabelskåp i stor utsträckning, nya överdelar placerades på befintliga fundament och nya skenor monterades in i befintliga skåp. Idag genomförs i stort sett uteslutande byten av hela kabelskåp.

För att produktionstiderna ska kunna uppnås förutsätts att ett rationellt arbetssätt tillämpas och att EBR:s anvisningar i övrigt tillämpas.

Format: Häfte, 2020
Sidor: 21

EBR-nummer: PB521:20

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.