EBR Handbok för Arbete med Spänning (AMS) över 1 kV

Publicerad:

EBR Handbok för Arbete med Spänning (AMS) över 1 kV

Syftet med handboken är att samla information om verksamheten för arbete med spänning (AMS) för högspänning (över 1 kV) i ett dokument. Det syftar till att underlätta för elnätsföretag och dess utförare som ska starta upp AMS verksamhet. Även för redan etablerade företag med AMS verksamhet är denna handbok värdefull som idégivare och tillhandahållande av fakta med de krav som ställs.

Format: Häfte, 2019
Sidor: 53

EBR-nummer: AMS3:19


EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.