EBR ESA Paket

Publicerad:

I EBR:s elsäkerhetsanvisning ESA Paket ingår ESA Grund 19.1 och ESA Arbete 19.1. ESA är elsäkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av elektriska anläggningar.

Genom att arbeta efter ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen och branschens gemensamma tolkning av Svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar, SS-EN 50110.

I ESA Paket ingår ESA Grund 19.1  och ESA Arbete 19.1 Förutsättningen för att kunna använda ESA Arbete är att man har tillgång även till ESA Grund.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.