EBR Risker och metoder vid rasering av luftledningar - HMS 1:07

Publicerad:

EBR Risker och metoder vid rasering av luftledningar - HMS 1. Anvisningar som omfattar risker och metoder vid rasering av luftledningar.

Under senare år har olyckor inträffat i samband med rasering. Man måste tyvärr konstatera att slarv, okunskap och högt krav på framdrift är parametrar som bidragit till olyckorna. Tidigare anvisning för rasering har nu uppdaterats och ersatts av detta nya dokument där bland annat anvisning för riskbedömning framtagits.

Format: Häfte, 2007
Sidor: 25

EBR-nummer: HMS1:07

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.