EBR Anvisning för besiktning / inspektion / dokumentation med hkp. Bilaga 1 - U 303D-1:10

Publicerad:

EBR Anvisning för besiktning / inspektion / dokumentation med hkp. Bilaga 1 - U 303D-1. Denna instruktion gäller för driftbesiktning eller inspektion av kraftledningar med hjälp av helikopter.

Dokumentet ersätter motsvarande från 1999. Revideringen är föranledd av höjda krav på utförande och utbildning i ett gemensamt system för hur man bedriver besiktningsverksamhet vid användning av helikopter.

Format: Häfte, 2010
Sidor: 19

EBR-nummer: U303D1:10

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.