EBR Besiktning - Sjökabel - U 303S:12

Publicerad:

EBR Besiktning - Sjökabel - U 303S. Denna handling hanterar hur man kan besikta sjökablar med hjälp av dykare.

Statusen på en sjökabel är en viktig parameter när man inte tolererar avbrott på elleverans till kund. Den är också viktig med avseende på nätregleringen och de kostnader som avbrott medför.

Vid besiktningar som gjorts de senaste åren pekar resultaten på att många kablar har fått förslitningar genom åren och risken för driftavbrott har ökat.

Denna handling hanterar hur man kan besikta sjökablar med hjälp av dykare.

Format: Häfte, 2012
Sidor: 17

EBR-nummer: U303S:12

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.