EBR Handbok Kabelslangförläggning - KJ 42:17

Publicerad:

EBR Handbok Kabelslangförläggning - KJ 42. Ny publikation som beskriver plöjning och inmatning av kabel i slang samt vilka maskin- och materielbehov som finns för att lyckas på ett bra sätt.

Att förlägga kabel är en allt större del av elnätföretagens verksamhet. I glesbygdsmiljö har luftledning varit i stort sett det enda alternativet med avseende på kostnader. Med en handbok för Kabelslangförläggning presenteras en relativt ny metod som på bra sätt möjliggör ett alternativ till traditionell kabelförläggning i glesbygdsmiljö. Metoden ska ses som ett konkurrensmässigt alternativ till traditionell kabelschakt. Den är rationell, tidseffektiv och skapar en mycket säker förläggning och är särskilt lämplig vid svåra markförhållanden. Metoden kan även ses som ett led till hållbarare samhälle då den ger möjlighet att på ett mycket enkelt sätt byta eller återvinna kabel när man vill göra förändringar i kabelnätet.

Format: Häfte, 2017
Sidor: 26

EBR-nummer: KJ42:17

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.