EBR Avvägning och stolpplacering

Inom beredaryrket ingår det att ta fram underlag för en ledningsgatas sträckning och placering av stolpar. För detta arbete krävs uppdaterad kompetens kring avvägning. Det får du genom utbildning EBR Avvägning och stolpplacering

stolpplacering och dimensionering av ledningar, elnät

Det här en tre dagars ubildning där praktiska övningar varvas med teori och föreläsningar och efteråt har du lagt ännu en avgörande pusselbit till en beredares breda kompetensfält.

Det finns tydliga föreskrifter som behandlar ledningars höjd över mark, för att klara mekaniska och termiska påkänningar. Under kursen får du grunderna i att avväga en ledningsgata med hjälp av totalstation, du får även vara med vid avvägning med hjälp av GPS. Efter avvägningen lär du dig att stolpplacera och dimensionera ledningen i ett dataprogram. Du kan även ta med din egen totalstation och få lärarledd praktik och hur den ska användas.

Målet är du som deltagare ska känna trygghet och säkerhet kunna utföra denna del beredningen på bästa möjliga sätt – tekniskt, såväl som ekonomiskt och säkert.

Tips! EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Du beställer den här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se