EBR Jordningskonstruktioner 0,4 - 24 kV, K 25:18

Publicerad:

EBR Jordningskonstruktioner 0,4 - 24 kV, K 5. Konstruktionsanvisningar för jordningar i luftlednings- och jordkabelnät max 24 kV samt för nätstationer.

Denna EBR-rapport, som ersätter K 25:10 “Jordningskonstruktioner för distributionsnät och nätstationer 0,4 – 24 kV”, innehåller konstruktionsanvisningar för jordningar i luftlednings- och jordkabelnät max 24 kV samt för nätstationer.

Publikationen behandlar skyddsjordning och funktionsjordning i separata avsnitt.


Format: Häfte, 2018
Sidor: 51

EBR-nummer: K 25:18

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.