EBR Ljusbågsskydd i BLX-ledningar - IN 045:96

Publicerad:

EBR Ljusbågsskydd i BLX-ledningar

Under hösten 1995 utförde EBR omfattande prov med ljusbågsskydd i olika utföranden och med varierande kortslutningsströmmar. I detta häfte redovisas dels resultaten från proven dels skyddens funktion i olika stolpkonstruktioner.

Format: Häfte, 1996
Sidor: 7

EBR-nummer: IN045:96

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.