Webbkurs EBR Induktion och influens

Induktion och influens kan förekomma i ledningar, stängsel, kablar eller andra ledande konstruktioner som är nära en spänningssatt luftledning. Det har genom åren inträffat olycksfall och tillbud där man kan misstänka att induktion och influens varit en bidragande orsak. Därav är det av stor vikt att man har rätt kunskap om riskerna och vet hur man ska arbeta på ett säkert sätt.

induktion, elnät, elsäkerhet, influens, elnät induktion, elsäkerhetsrisk

Denna webbkurs ger dig kunskap kring vad induktion och influens är, dess risker samt vilka säkerhetsåtgärder du behöver vidta.

Webbkurs EBR induktion och influens vänder sig till dig som utför elektriska arbeten. Webbkursen baseras på publikationen ”EBR Induktion och influens – säkerhetsåtgärder för luftledningar, A410:22”.

Webbkursen genomförs helt via dator i din egen takt och du kan genomföra den när du vill. Den effektiva utbildningstiden uppskattas till mellan 20-30minuter.

Exempel från innehållet

  • Influens och induktion – Vad är det?
  • Influens och induktion – Vilka risker finns?
  • Säkerhetsåtgärder

Tekniska krav

Webbkursen genomförs bäst via fast nätuppkoppling. Läs gärna våra tekniska rekommendationer.

Så här bokar du webbkurs:

  1. Logga in: Klicka här för att Logga in. Eller högst upp i menyraden.
  2. Glömt lösenord: Klicka på ”Glömt lösenord”. under Logga in-knappen. Skriv in din e-post och följ instruktion i e-postmeddelandet du får. Kommer det inget e-postmeddelande så titta i skräpposten. Det kan ha hamnat där.
  3. Boka dig: Tryck på knappen ”Boka” i rosa boxen till höger.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Webbkurs

Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 00
E-post: webbkurs@energiforetagen.se