EBR Utbildningsplan. Besiktning / inspektion / dokumentation med hkp. Bilaga 2 - U 303D2:10

Publicerad:

EBR Utbildningsplan. Besiktning / inspektion / dokumentation med hkp. Bilaga 2 - U 303D2.

Innehållet beskriver den utbildning som erfordras för att kunna utföra besiktningar från luften.

Dokumentet ersätter motsvarande från 1999. Revideringen är föranledd av höjda krav på utförande och utbildning i ett gemensamt system för hur man bedriver besiktningsverksamhet vid användning av helikopter.


Format: Häfte, 2010
Sidor: 6

EBR-nummer: U303D2:10

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.