RCM för elnät– En förenklad beslutsmetod för underhållsplanering - Del 1

Publicerad:

RCM för elnät– En förenklad beslutsmetod för underhållsplanering - Del 1. Användningsområden och arbetssätt.

Rapporten innehåller en modell för underhållsplanering, anpassad efter svenska förutsättningar. Användning av modellen avser att ge ett optimalt underhåll i de svenska elnäten med avseende på både tillgänglighet och underhållskostnad.

Här kan du beställa RCM för elnät, del 2.

Format: Häfte, 2001
Sidor: 24