RCM för elnät - En förenklad beslutsmetod för underhållsplanering - Del 2

Publicerad:

RCM för elnät - En förenklad beslutsmetod för underhållsplanering - Del 2. Kravspecifikation för beslutsstödssystem.

Rapporten är den andra i en serie av tre, som tillsammans gett ett heltäckande program för införandet av RCM i branschföretagen.

Detta är den andra delen om kravspecifikation för ett beslutsstödssystem för RCM. Rapporten innehåller en kravspecifikation för ett beslutsstödssystem för metoden ”RCM för elnät”. Systemet är huvudsakligen inriktat på stöd för och dokumentation av analysarbetet. Rapporten följer upplägget i RCM för elnät, del 1.

Format: Häfte, 2002
Sidor: 33