Cementinjektering i äldre sten- och betongdammar

Publicerad:

Cementinjektering i äldre sten- och betongdammar. VAST-rapport, april 1991.

Svenska vattenbyggnader och dammar från i första hand 1900-1920-talen är i behov av reparation. Sådana reparationer kan bland annat utföras genom cementinjektering. Denna teknik behandlas i föreliggande rapport.

Format: PDF-fil, 1991
Sidor: 25