Dammsäkerhet RIDAS

Dammsäkerhet kräver utbildad personal med ansvarskänsla. Utbildningen Dammsäkerhet RIDAS ger dig kunskap kring lagar och regler, dammägarens ansvar och annan kritisk kunskap. På utbildningen får du lyssna till, och diskutera med, erfarna experter i dammsäkerhetsfrågor.

 konsekvenser vid ett dammbrott, flödesdimensionering

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Covid-19 och agerar i enlighet med riktlinjerna.

Ett dammhaveri kan få katastrofala konsekvenser. Därför är kunskap kring kompetens och säkerhet så oerhört viktiga. Dammsäkerhetsarbete ska bedrivas på ett kvalitetssäkrat sätt och kontinuerligt förbättras. Dammägaren är ansvarig för säkerheten vid sina dammar och ska själv utarbeta och följa rutiner för egenkontroll.

Utbildningen behandlar bland annat aktuella dammsäkerhetsfrågor, olika dammtyper, tillsyn och tillståndskontroll samt Kraftföretagens riktlinjer och tillämpningsvägledningar för dammsäkerhet, RIDAS, där kompetensutveckling betonas.

Dammägare, personal vid kraftföretag, personal vid räddningstjänst och vid länsstyrelser - alla som arbetar med frågor som har med dammsäkerhet att göra borde gå den här utbildningen.

Kontakt

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se