Kraftvärmerapport

Publicerad:

Kraftvärmerapport visar på planer för framtida kraftvärmeproduktion i fjärrvärmesystem och skogsindustri till 2020.

I och med utgången av 2012 kommer ett stort antal kraftvärmeanläggningar att fasas ut ur elcertifikatsystemet. Det har funnits en betydande osäkerhet om vad som kommer att hända med denna produktionskapacitet. Den utförda undersökningen visar på planer för framtida kraftvärmeproduktion i fjärrvärmesystem och skogsindustri till 2020.

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.