D:217 Anborrning - råd och anvisningar

Publicerad:

Denna tekniska bestämmelse för anborrning innehåller allmänna råd och anvisningar för utförande av anborrning på trycksatta ledningar

Denna tekniska bestämmelse för anborrning innehåller allmänna råd och anvisningar för utförande av anborrning på trycksatta ledningar. Genom att följa anvisningen och de olika moment som beskrivs efterlever man de krav som Arbetsmiljöverket ställer i AFS 2017:3 för rörledning som monteras eller infogas genom anborrning på trycksatt rörledning.

Inga ytterligare anvisningar för det enskilda energiföretaget behöver inhämtas från Arbetsmiljöverket. Inte heller ställs krav på signerad dokumentation av enskilda anborrningar i den omfattning som ställdes före utgivningen av AFS 2017:3.

Denna version av D:217 gäller från maj 2021 och ersätter tidigare version från oktober 2019 och mars 2015.

Ladda ner pdf:en till höger.

Här kan du ladda ner bilaga 1-4 som formulär (ifyllbar):
D:217 - bilaga 1 (ifyllbar)
D:217 - bilaga 2 (ifyllbar)
D:217 - bilaga 3 (ifyllbar)
D:217 - bilaga 4 (ifyllbar)

 

År: Rev maj 2021
Sidor: 28