Arbetsmiljöhandbok

Publicerad:

Arbetsmiljöhandbok ger en samlad bild av de risker som förekommer i fjärrvärmebranschen och de förebyggande åtgärder som kan vidtas. Rapporten åskådliggör enkelt och tydligt nyttan med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör branschen riskfylld att arbeta i. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är infört i fjärrvärmebranschen i större utsträckning än tidigare arbetsmiljörapporter pekat på. En del arbete återstår dock för att få alla att jobba åt samma håll.

Rapporten ger anvisningar och råd för arbetsmiljöarbetet inom fjärrvärmeområdet. Tonvikten i rapporten ligger på frågor kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och på att belysa de branschspecifika risker som finns.

Målsättningen är även att föra fram och ge exempel på hur det löpande arbetsmiljöarbetet kan utföras med ett strukturerat arbetssätt. Förhoppningen är att organisationerna ska upptäcka fördelarna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och se att arbetet med att ständigt förbättra innebär att ta steg mot en säker och trygg arbetsmiljö.

Svensk Fjärrvärme (numera Energiföretagen Sverige) har tidigare gett ut bl.a. Fjärrvärmens arbetsmiljö år 2001 och Säkerhet i Fjärrvärmeanläggningar; regler och råd för riskbedömning, publicerad 2004. Denna rapport omfattar innehållet i de två tidigare rapporterna, kompletterat med nya regler och kunskaper, och ger en samlad bild av de risker som förekommer i branschen och de förebyggande åtgärder som kan användas.

Artikelnummer: ISBN 978-91-85775-18-7
År/datum: 2013

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.