Fjärrvärmens arbetsmiljö

Publicerad:

Fjärrvärmens arbetsmiljö. Den relativt goda arbetsmiljön inom fjärrvärmebranschen har sedan mitten av nittiotalet försämrats från år till år. Syftet med denna rapport är att belysa aktuella frågor och begrepp inom arbetsmiljö området och återställa fjärrvärmens arbetsmiljö i rätt position.

En säker och uppskattad arbetsmiljö är en konkurrensfördel för alla sorters företag. Arbetsmiljön formar företagets profil samt påverkar dess personalkostnader och förutsättningar för rekrytering.

Energibranschens farliga varor el, gas, ånga, hetvatten gör den riskfylld att arbeta i och man har fram till mitten av nittiotalet arbetat seriöst för en bättre arbetsmiljö.
Man har även fokuserat den psykosociala arbetsmiljön.

På senare tid har emellertid den goda arbetsmiljön fått falla till föga för energibolagens olika idéer om att nå mera marknadsflexibla arbetsförhållanden. Inga moderna omstruktureringar har haft bra arbetsmiljö som förtecken. Det är sannolikt så att arbetsmiljön försämrats efter varje omorganisation. På längre sikt kommer denna trend att
leda till minskad konkurrenskraft för energibolaget.
Det går att kombinera flexibel arbetsmiljö med bra arbetsmiljö utan att försämra det ekonomiska företagsklimatet.

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.