Gamla sopor värmer gott

Publicerad:

Gamla sopor värmer gott. I takt med att vi konsumerar allt mer ökar också mängden avfall i samhället. I Sverige producerar vi exempelvis nära ett halvt ton hushållsavfall per person och år, en ökning med 70 procent sedan början av 1990-talet. Sverige är ett av få länder som återvinner energi ur restavfall genom fjärrvärme.

I den här broschyren, Gamla sopor värmer gott, kan du läsa om varför vi i Sverige är så framstående på området energiåtervinning. Du kan också läsa om hur energiåtervinning och materialåtervinning går hand i hand och kompletterar varandra.

Format: PDF, 2015

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.