Leveranssäkerhet i fjärrvärmenät

Publicerad:

Föreliggande rapport handlar om Leveranssäkerhet i fjärrvärmenät och är resultatet av ett arbete i Energiföretagen Sveriges Distributionsgrupp med start 2016.

Förutom leveranssäkerhet ingår även funktionskrav för fjärrvärmedistribution samt definitioner av ord och begrepp relevanta för området.

Format: Häfte, 2019
Sidor: 35