Underhållshandboken

Publicerad:

Underhållshandboken för fjärrvärmedistribution är handboken för dig som arbetar med drift och underhåll av fjärrvärmeledningar, från planering till utförande.

Boken bygger på erfarenheter från bransch och fjärrvärmeföretag och ger stöd i underhållsarbetet - som uppslagsbok eller idébok - och innehållet kan tillämpas direkt. Förutom tips och råd om hur drift och underhåll kan bedrivas finns det även mer teoretiska delar.

I Underhållshandboken finns erfarenheter om underhåll från tidigare arbeten samlade, till stöd för fjärrvärmeföretagens underhållsorganisationer. Den ger en överblick av underhållsområdet och presenterar goda exempel på arbetssätt, metoder och erfarenheter från branschen. Förhoppningen är att handboken ska öka kompetensen inom underhåll av ledningar för fjärrvärmedistribution. Därigenom ökar säkerheten inom arbetsmiljö, miljö och vid leveranser av fjärrvärme.

År: 2015

Här kan du ladda ner Underhållshandboken som pdf-fil för att se dess innehåll.