Kundservicedagarna

Kundservicedagarna är den årliga konferensen för dig som arbetar med kundkontakt på energiföretag. 

Foto: Yuri Arcurs / Mostphotos

Välkommen till Kundservicedagarna 2023! I år träffas vi på The Winery Hotel i Solna/Stockholm dagarna 22-23 november. Färdiga programpunkter kan du läsa om i programmet här nedan. Förutom förbestämda punkter kommer du få möjlighet till  erfarenhetsutbyte, inspiration och glada skratt. 

Länk till årets program

Vi ser fram emot att ses!

#kundservice23

Konferensen för dig som jobbar i branschen och har kundkontakter.  

Förkunskap

Inga förkunskaper krävs.

Metodik och pedagogik

Föreläsningar, gruppövningar och digitalt nätverkande.

Prisinformation

Priset avser 2023:

8 950 kronor per person exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
11 187,50 kronor per person exklusive moms för icke medlemmar.

Logi på Winery Hotel bokas av deltagarna själva, se nedan
Enkelrum inkl frukost: 2.095 kr inkl. moms
Dubbelrumstillägg: 150 kr inkl moms

 1. Gå in på vår hemsida https://www.thewineryhotel.se/
 2. Välj datum i kalendern: 22-23 november 2023
 3. Välj antal personer
 4. Klicka på ”Kampanjkod” och fyll i: 231122ENER
 5. Klicka på ”Boka nu”
 6. Fyll i kontaktuppgifter och skapa konto eller gå vidare utan att skapa konto
 7. Fyll i kortuppgifter för att garantera rummet
 8. Klart

Om du vill lägga till en natt före eller efter så mejla hotellet,  reservations@thewineryhotel.se och uppge samma kod: 231123ENER.

Sista dag att boka med kampanjkod är 22 oktober 2023.

Dag 1, 22 november, 10.00-16.30

Buss avgår från Clarion Hotel Sign 09.00-09.15 
Registrering med kaffe: 9.00-10.00

Moderator
Annika Johannesson, Cajem kommunikation AB 

 • Inledning
 • Branschens aktuella frågor
  Kundkommunikation om fjärrvärme i en stormig tid
  Daniel Lundqvist, ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla,    EnergiföretagenSverige
  Nytt på regelfronten för elmarknaden
  Louise Marcelius, jurist, slutkundsmarknad, Energiföretagen Sverige
 • Oschyssta säljmetoder
  Problematiska affärsmetoder är i fokus för Konsumenternas energimarknadsbyrå. Vilka bekymmer lyfter kunden och hur ser branschens agerande ut? 
  Vi önskar fokus på frekventa klagomål, nya bekymmersamma företeelser på marknaden etc 
  Thomas Björkström, vd Konsumenternas energimarknadsbyrå

 • Energiföretagen utbildningar - verktyg som ger kunskap
  Kort information om Energiskolan och vad mer som är på gång.
  Kirstin Johansson, utbildningsproducent, Energiföretagen Sverige
 • Skriv tydliga texter som ger resultat
  Under ett längre pass får du tips, råd och metoder för att skriva bättre. Här får du verktyg för att möta kundens krav på snabb kommunikation. Vi blandar föreläsning med diskussion och övningar.  
  Hannah Kolam, digital kommunikatör och copywriter, Stockholms skrivbyrå
 • Hur formar vi den bästa kundsservicen?
  Energikrisen och den efterföljande priskrisen satte hårt tryck på kundservicemedarbetarna och företagens arbetsprocesser. Ta del av lärdomar för framtiden, från tre energiföretag i framkant. 
  Presentationer och panelsamtal: 
  - Karlstad Energi, Tora Wikström, teamledare på kundservice 
  - Södertörns fjärrväme SFAB, Cecilia Nordin, chef PR o Hållbarhet 
  - Skellefteå kraft, Angela Hägglund, kundservicechef
 • Rösten som verktyg
  Eva Rydegran, är kommunikatör och har arbetat som radiojournalist.
  Hon har också också lång erfarenhet inom skådespeleri och tipsar om hur du kan jobba med kropp och röst i kommunikationen med andra.
  Eva Rydegran, Kommunikatör på Energiföretagen
 • avslut ca 16.30
 • Kvällsaktivitet Mingel med start kl. 18.30 sedan sätter vi oss till bords kl. 19.00.

Dag 2, 23 november, 09-14.00

 • Kundernas nya brinnande energiintresse
  Malin Flysjö är ordförande fö rEnergiföretagens Råd för Slutkundsmarknad el. I den rollen och som vd på Göteborg Energis Din El har hon inblick i kundernas förväntningar och intressen.
  "Förra vinterns priser gjorde ont, men ledde till ett positivt kunskapsskutt hos kunderna. Det blev något bra ur leändet".  
  Malin Flysjö, Ordf. Rådet för Sltukundsmarknad El, vd Göteborg Energi Din El

 • Endast döda fiskar flyter med strömmen
  När autopiloten är på är det lätt att få en känsla av att man blir offer för omständigheter utanför ens kontroll. Det är lika relevant både på arbetet och utanför det. Självledarskap handlar om att ha ett aktivt förhållningssätt till att styra sitt liv mot mål. Det handlar om att skapa sig en förståelse för nuläget, formulera sin bild av det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit. Passet ger en introduktion och inspiration till självledarskap i praktiken. Gustav Öhrn är enhetschef för Kompetenscentrum på Energiföretagen men jobbar också som grupp- och ledarutvecklare.

 • Energipulsen - hur lojala är kunderna i energibranschen?
  Vi får en genomgång av den senaste kartläggningen av kundens upplevelser av energibranschen. De senaste åren har branschen fått allt tuffare förutsättningar – vilken effekt ger det på kundupplevelsen? Dessutom en spaning framtidens kundservice med människan i fokus och AI:s roll.
  David Scharfstein, mångårig erfarenhet av att utveckla kundrelationer och bemötande. Arbetar idag på Brilliant Future. 

 • Framtiden är här! En inspirationsföreläsning om framtidens digitala landskap  
  Med publiken som utgångspunkt tar Anna Frankzén Starrin med oss på en förklarande  resa där tekniska landvinningar, som AI, Big data med flera, spelar huvudrollen. Anna är kulturantropolog och arbetar med att identifiera hur den digitala transformationenpåverkar oss människor. Med humor och stort kunnande levandegör hon ett ämne som skänker hopp om framtiden – s som ibland också framstår som skrämmande. Anna Frankzén Starrin, trendanalytiker, samtidskommentator och myckt mer.  

Slut: ca 14.00
Buss till T-centralen avgår 14.10

Mål och syfte

På konferensen får du som arbetar med kundtjänst kunskap och inspiration om aktuella och intressanta ämnen som rör din roll.

Målgrupp

Alla som har kundkontakter på energiföretag, som kundtjänstmedarbetare och kundtjänstchefer.

Här hittar du Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB:s (nedan Energiföretagen) allmänna villkor och integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver behandling av personuppgifter. Energiföretagen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. 
 

Anmälan
Du är välkommen att anmäla dig via Energiföretagens hemsida. Din anmälan är bindande inom ramen för våra bokningsvillkor, men kan överlåtas till annan person inom samma företag. 


Vid beställning av webbkurs får du en bokningsbekräftelse med länk till kursen, efter att vi har mottagit din anmälan. Kursen finns tillgänglig i ett till tre år efter beställning, beroende av vilken webbkurs du beställt (se separata villkor). 
 
Bekräftelse/kallelse 
Du får en bokningsbekräftelse efter att Energiföretagen mottagit din anmälan. En kallelse med information sänds ut via e-post en till två veckor innan start.

Pris 
Samtliga priser är angivna exklusive moms. Energiföretagen förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna.

Utbildning och konferens 
I avgiften inkluderas deltagande, dokumentation i fysisk eller digital form, lunch och för-/eftermiddagsfika (gäller ej digitala utbildningar/webbinarium). Vissa avvikelser kan förekomma. Kostnad tillkommer för eventuell resa och logi.

Lärarutbildningar 
För deltagande på Energiföretagens lärarutbildningar krävs att du uppfyller uppställda förkunskapskrav. Fullständigt deltagande leder inte per automatik till godkännande. Du behöver även bli godkänd på de olika kunskapstesterna samt av våra huvudlärare bedömas lämplig utifrån ett ambassadörsperspektiv och som företrädare för EBR/ESA. 

Att vara lärare inom Energiföretagens utbildningskoncept 
Vid godkännande kommer du få tillgång till Energiföretagens lärarmaterial och utbildningsspecifikation inom de utbildningskoncept som du blivit godkänd för. För att få bedriva utbildning med detta material behöver du även anlitas av en eller flera av Energiföretagen godkända utbildningsanordnare inom aktuellt utbildningskoncept. 


All utbildning inom Energiföretagens utbildningskoncept ska genomföras i enlighet med Energiföretagens vid var tid gällande utbildningsmaterial (lärarmaterial, utbildningsspecifikation och deltagarmaterial) för det utbildningskoncept som är aktuellt. Energiföretagen äger samtliga immateriella rättigheter till detta material. 


Utbildningsmaterialet får endast användas i utbildningssyfte inom ramen för det utbildningskoncept som det är avsett för. Det får inte, helt eller delvis, sammanblandas med annat material, kopieras eller spridas till utomstående. Utbildningsspecifikationen och lärarmaterialet är endast avsett för dig som lärare och får inte spridas till deltagare eller tredje man. 


Utbildningsmaterialet får inte heller ändras av annan än Energiföretagen. Viss målgruppsanpassning i syfte att underlätta lärandet är dock tillåten avseende den del av utbildningsmaterialet som avser lärarmaterial, med undantag för slutprov. Sådan målgruppsanpassning får endast avse mindre justeringar av bildernas antal eller ordningsföljd men inga som helst ändringar får ske avseende bildernas innehåll. Beträffande slutprov är ingen målgruppsanpassning tillåten varför inga som helst ändringar får ske. 


Som lärare har du skyldighet att inför varje utbildningstillfälle kontrollera att den aktuella utbildningsanordnaren har avtal med Energiföretagen avseende det utbildningskoncept som utbildningstillfället avser. Saknas sådant avtal får Energiföretagens utbildningsmaterial inte användas. 

För att bibehålla din behörighet som lärare krävs att du:

 • årligen genomför sammanlagt minst 5 utbildningstillfällen inom de olika utbildningskoncept som du är godkänd för. Samtliga utbildningstillfällen måste ha anordnats av en av Energiföretagen godkänd utbildningsanordnare. 
 • genomför årligt omcertifieringstest med godkänt resultat för de utbildningskoncept som du är godkänd för 
 • efterlever dessa villkor för lärare samt även i övrigt agerar professionellt, håller hög pedagogisk nivå och förmedlar korrekt och relevant information. 


Energiföretagen utför kontinuerligt kvalitetskontroller av godkända lärare. Efterlever du som lärare inte dessa villkor kan åtgärder från Energiföretagen vidtas i form av varningar och eller återkallelse av lärarcertifikat. Återkallelse av lärarcertifikat innebär att du som lärare inte får genomföra utbildningar inom de utbildningskoncept som återkallelsen avser samt att din behörighet till dessa lärarmaterial stängs. 


Läraren ansvarar för att underrätta Energiföretagen om förändringar gällande dennes kontaktuppgifter som e-post, postadress etc. Förändringar meddelas via wattityd@energiforetagen.se

Webbinarium  
I avgiften inkluderas deltagande och dokumentation i digital form. Deltagandet är personligt.  

Webbkurs
Avgiften avser tillgång till kursen, prov och intyg samt i förekommande fall tillgång till ESA Q under intygets giltighetstid.  

Ångerrätt för webbkurs
Ångerrätt gäller i 14 dagar från den dag du mottog bokningsbekräftelsen och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Ombokning av webbkurs
Ombokning till annan person/deltagare får ske upp till 6 månader efter mottagande av bokningsbekräftelse och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta (referensränta + 8%). 

Fakturering
Avgiften faktureras efter genomförd utbildning och konferens. Vid webbkurs faktureras avgiften i slutet av beställningsmånaden. 

Avbokning/ombokning av utbildning eller konferens 
Avbokning från en utbildning eller konferens kan endast ske via e-post till utbildning@energiforetagen.se 


Avbokning från en webbkurs får endast ske innan webbkursen påbörjas. 


Vid avbokning utbildning eller konferens: 

 • mer än 30 dagar före start debiteras ingen deltagaravgift.
 • vid senare avbokning debiteras 100% deltagaravgift. 


Du kan kostnadsfritt överlåta din plats till annan person inom samma företag fram till en vecka innan start. 


Har du via Energiföretagen erhållit en kod/länk där du bokar din logi, ansvarar du själv för eventuell avbokning av ditt hotellrum enligt de avbokningsvillkor som tillhandahålls av hotellet. Vi vill göra dig uppmärksam på att Energiföretagen ej står för eventuella avbokningsavgifter. 


Har du blivit sjuk och kan styrka detta med läkarintyg återbetalas hela utbildningsavgiften (gäller ej webbkurs). 

Hållbarhet 
Vi på Energiföretagen har valt att arbeta med konferensanläggningar som är måna om människa och planet, som aktivt arbetar för att driva sitt dagliga arbete så hållbart som möjligt. För att minska klimatpåverkan kopplad till denna konferens vill vi uppmuntra dig som deltagare att resa på ett hållbart sätt, till exempel med tåg eller samåkande i bil med andra deltagare.  

Matpreferenser 
Matpreferenser ska alltid föranmälas. De konferensanläggningar vi använder har olika villkor gällande matpreferenser men de flesta hänvisar till Livsmedelsverkets allergilista


Om anläggningen tar ut en extra avgift för den mat du önskat, kommer detta att vidarefaktureras till dig. Avgift tas även ut om du inte föranmält dina matpreferenser. 

Fotografering/filmning 
I syfte att dokumentera och kommunicera konferensen/utbildningen, förekommer det att vi fotograferar eller filmar eventet. Det innebär att deltagare kan förekomma på bilderna även om fokus är på arrangemanget i stort. 

Inställd utbildning/konferens
Energiföretagen förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildning och konferens i de fall deltagarantalet är för lågt samt om en lärare/föreläsare akut insjuknar och inte kan ersättas.  


Energiföretagen ansvarar inte för deltagares uppkomna kostnader som till exempel resor och logi vid inställande av utbildning/konferens samt tillämpar i övrigt köplagen. 

Force majeure
Om Energiföretagen förhindras att fullgöra sina åtaganden vad gäller utbildning, produkter och tjänster på grund av omständighet som Energiföretagen inte kunnat råda över, såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut, ändrad författning, strejk, blockad, lockout eller annat som står utanför vår kontroll ska detta utgöra befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.  

Tekniska förutsättningar
Energiföretagen ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av webbkurs, webbinarium samt övriga digitala evenemang som beror på deltagarens utrustning, programvara och/eller internetabonnemang. 

Nöjd kund-åtagande 
Energiföretagens ambition är att du som deltagare ska vara nöjd med innehållet och genomförandet av den utbildning/konferens som du deltagit i. Skulle du vara missnöjd eller har klagomål uppmanar vi dig att omgående (senast 14 dagar efter genomförd aktivitet) kontakta oss på utbildning@energiforetagen.se så att vi kan hantera ärendet. 

Personuppgifter
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy.  

Kontakt
Om du önskar mer information eller har frågor, ta kontakt med projektkoordinator för respektive utbildning som du hittar på www.energiforetagen.se


Kontakt

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se