Allmänna avtalsvillkor, NÄT med kommentarer

Publicerad:

Allmänna avtalsvillkor, NÄT med kommentarer. Kommentarerna till avtalsvillkoren ger ytterligare information om resonemanget vid framtagandet av villkoren samt exempel på tillämpningar.

Villkoren säljs som filer i wordformat och får användas internt på medlemsföretagen. De får publiceras på det interna intranätet men bör inte läggas på någon publik webb-plats.

OBS! Beställ via forumläret längst ner på sidan och inte "Köp-knappen".

Villkorstexten framgår i fet stil och kommentarerna återges i kursiv stil.

Filerna innehåller allmänna avtalsvillkoren med kommentarer, NÄT 2012 K (rev 2), N (rev) och H (rev).

Priset bestäms efter antalet nätkunder.

Medlem

Upp till 20.000 kunder - 3.500 kr

20.001-50.000 kunder - 4.500 kr

50.001-100.000 kunder - 5.500 kr

Över 100.001 kunder - 16.000 kr

Lämna uppgift om antal nätkunder i beställningsformuläret nedan.

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.

Fyll i uppgifterna och klicka sedan på "skicka". De fält som är markerade med stjärna (*) är obligatoriska.

Fyll i uppgifterna och klicka sedan på "skicka". De fält som är markerade med stjärna (*) är obligatoriska.

Faktureringsadress om annan än ovan

Faktureringsadress om annan än ovan

Den här funktionen avgör om du är en robot eller inte.