Allmänna avtalsvillkor, EL

Publicerad:

Allmänna avtalsvillkor, EL. Filerna innehåller Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2), EL 2012 N (rev) samt särskilda villkor konsument (rev 2) och särskilda villkor näringsidkare (rev).

Filerna innehåller Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2), EL 2012 N (rev) samt särskilda villkor konsument (rev 2) och särskilda villkor näringsidkare (rev).

Priset bestäms efter företagets antal kunder.

OBS! Beställ via forumläret längst ner på sidan och inte "Köp-knappen".

Medlem
För de första 3000 kunderna 1.500 kronor.

Över 3000 kunder 0,50 kronor per kund.

Maxpris 135 000 kr.

Maxpris gäller även för helägda elhandelsföretag inom samma koncern.

Icke medlem
För de första 3000 kunderna 1.800 kronor.

Över 3000 kunder 0,60 kronor per kund.

Lämna uppgift om antal kunder i beställningsformuläret nedan.

Format: Word-filer

Fyll i uppgifterna och klicka sedan på "skicka". De fält som är markerade med stjärna (*) är obligatoriska.

Faktureringsadress om annan än ovan