Hantering av bristande betalning och andra avtalsbrott

Publicerad:

Vägledning Hantering av bristande betalning och andra avtalsbrott.

Ibland slutar kunder av olika anledningar att betala elhandels- eller elnätsfakturor. Vad ska man som företag göra då?

Energiföretagen Sverige har tagit fram en ny - fjärde - utgåva av vägledningen "Hantering av bristande betalning och andra avtalsbrott". Vägledningen togs första gången fram inom dåvarande Sveriges Elleverantörer 1997/1998 och därefter inom Svensk Energi 2004 och 2011.

Syftet med vägledningen är att närmare redogöra för innebörden av de rättsregler och allmänna avtalsvillkor som bör beaktas när kunden gjort sig skyldig till betalningsförsummelse men även hanteringen av andra avtalsbrott. Rutiner för indrivning av fordringar respektive för frånkoppling beskrivs.

Under arbetet med vägledningen har synpunkter inhämtats från Energiföretagen Sveriges medlemsföretag, inkassoföretag, Konsumenternas energimarknadsbyrå och Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet avseende tillämpningen av inkassolagen och god inkassosed.

Format: PDF-fil, 2016
Sidor: 35