Tips för effektivare anslutningsprocesser av laddstationer till elnätet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Nu finns det goda råd framtagna för att underlätta anslutningsprocessen till elnätet för nya laddstationer så att den blir så snabb och effektiv som möjligt. En hjälp för både laddoperatörerna och för elnätsföretagen som ska sköta anslutningen.

I takt med den snabba elektrifieringen av transportsektorn ökar antalet förfrågningar om anslutning av laddstationer hos elnätsföretagen. De höga effektbehoven för snabbladdning av personbilar och laddning av tunga fordon kan få stor påverkan på elnätet och det behövs ofta en omfattande nätutredning innan anslutningen kan godkännas. Sammantaget har detta tyvärr lett till långa handläggningstider hos elnätsföretagen. Många laddoperatörer vittnar om långa ledtider samt ovisshet under processen och man efterfrågar mer information om status och tidsuppskattningar i pågående anslutningsärenden.

Energiföretagen Sverige har, med hjälp av en arbetsgrupp med representanter från laddoperatörer och elnätsföretag, kartlagt situationen och undersökt vad respektive aktör kan göra för att skapa förutsättningar för en så snabb och effektiv anslutningsprocess som möjligt. Fokus har varit på de administrativa delarna av processen (de nätförstärkningar som i vissa fall behövs har inte varit del av detta arbete). Resultatet har sammanställts i två dokument, ett för elnätsföretagen och ett för laddoperatörerna, med tips på vad respektive aktör kan göra för att underlätta anslutningsprocesser

Observera att tipsen inte är formella krav – utan goda råd som syftar till att öka förståelsen för hur anslutningsprocessen av laddstationer kan effektiviseras. Det kan även finnas lokala och/eller företagsspecifika förutsättningar som påverkar möjligheterna för enskilda laddoperatörer att arbeta utifrån dessa tips.

Här finns tipsen att ladda ner:

Tips för effektivare anslutningsprocesser – för elnätsföretag.

Tips för effektivare anslutningsprocesser – för laddoperatörer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se