Kostnadskatalogen

Kostnadskatalogen är ett hjälpmedel för energibolag, konsulter och andra som vill ta reda på totalkostnaden för att bygga distributionssystem för fjärrvärme. I katalogen kan man enkelt lägga in egna priser/kostnader och få fram en totalkostnad.

Kostnadskatalogen innehåller verkliga byggkostnader från 2012. Ett antal energibolag har delat med sig av sina kostnader, och det är dessa kostnader som ligger till grund för Kostnadskatalogen. Man kan enkelt lägga in egna priser/kostnader och få fram en totalkostnad för vad det kostar att bygga distributionssystem för fjärrvärme. Ett exempel kan vara att man ska bygga en huvudledning med ett antal avstick för serviser till kunder.

Förutom att man kan mata in längder och dimensioner så kan man lägga in egna kostnader för ventiler, tung avstängning, sprängning mm. Dessa kostnader är olika i landet vilket gör att man får lägga in det själv.

Kostnadskatalogen innehåller en detaljerad manual som beskriver hur man använder den.

Här laddar du ned kostnadskatalogen.