Fjärrvärme- och fjärrkyledistribution

Publicerat av: Leif Nordengren ·

Fjärrvärme och fjärrkyla distribueras genom isolerade ledningar i mark, i tunnlar eller inomhus till slutanvändaren. Ledningarna består av två rör, en framledning och en returledning. Här finns samlat vilka arbetssätt, krav, anvisningar och standarder som gäller vid byggnation och underhåll av ledningarna.

Följ branschens läggningsanvisningar vid byggnation av fjärrvärme och fjärrkyleledningar

Byggnationen av fjärrvärme- och fjärrkyleledningarna sker enligt den tekniska bestämmelsen D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar, som är branschstandard. Den beskriver ingående vilka moment som ingår när nyförläggning av ledningar utförs. Genom att bygga enligt den tekniska bestämmelsen följer man lagstiftningen och man bygger på beprövade sätt, med beprövade metoder och material.

Här hittar du våra tekniska bestämmelsen, bland annat D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar

Montage av fjärrvärmeledningarnas yttermantel

En del av installationen av fjärrvärme- och fjärrkyleledningarna är montaget av deras yttermantel. Energiföretagen Sverige har tagit fram en kvalitetshöjande process för montaget, genom certifiering av skarvmontörer och auktorisation av skarvföretag.

Energiföretagen Sverige har tagit fram en rapport om skarvteknik, som beskriver hur mantelskarvning går till, och varför det är viktigt att det görs på rätt sätt.

Till rapporten Skarvteknik - anvisningar för montage av skarvar, isolering samt övervakningssystem i fjärrvärme- och fjärrkylerör.

Drift- och underhåll av fjärrvärme- och fjärrkylenäten

När ledningarna är i drift ska de underhållas. Hur det går till och vilka metoder som kan användas är beskrivet i Underhållshandbok för fjärrvärmedistribution. Handboken är framtagen av ett antal fjärrvärmeföretag, och innehåller verkliga metoder och åtgärder som används.

Här hittar du Underhållshandboken, som du kan beställa i tryckt upplaga eller öppna som Pdf-fil.

Det finns ingen handbok för underhåll av fjärrkyleledningarna, men delar av innehållet i Underhållshandboken kan tillämpas även för fjärrkyla.

Standardiserade komponenter och produkter

Fjärrvärmeledningar och dess komponenter består av standardiserade och ibland certifierade produkter som gett möjlighet att bygga effektiva distributionssystem. Fjärrkylan är ännu inte standardiserad.

De olika standarderna finns att läsa om på sidan Standardisering - så fungerar det.

Certifiering av produkter

Certifiering innebär att en tredje part granskar och kontrollerar tillverkningsdata så att en produkt uppfyller ställda krav och förväntningar. Vi har tillsammans med branschen tagit fram ett kvalitetssystem där certifiering av en produkt talar om att den uppfyller vissa specifika krav.

Mer om certifiering finns att läsa på Certifiering av produkter inom fjärrvärmedistribution.

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor är viktiga områden som fjärrvärmeföretagen hanterar. Det finns ett antal rapporter och handböcker som handlar om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, bland annat branschens Arbetsmiljöhandbok.

Även Fjärrvärmens arbetsmiljö och Kolmonoxidexponering vid svetsning omfattar arbetsmiljöfrågor och är viktig läsning.

Skadestatistik

Energiföretagen Sverige samlar in underlag om skador på ledningar och ventiler för både fjärrvärme och fjärrkyla för att kunna ta fram skadestatistik. Statistiken ger en bild av skadeläget i branschen. Förutom att den talar om vilka de vanligaste skadorna är så ger den även en bild av om det är något speciellt som man behöver göra särskilda insatser inom, exempelvis förbättring av komponenter eller utbildning av någon yrkeskategori.

Till sidan om Skadestatistik

Tekniska rapporter

Energiföretagen Sverige tar fram rapporter och genomför undersökningar inom olika distributionstekniska frågor och områden.

Här kan se vilka tekniska rapporter för distribution som Energiföretagen Sverige tagit fram

Är du inte inloggad? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se