Standarder för fjärrvärmerör och komponenter

Publicerat av: Leif Nordengren ·

Fjärrvärmesystem består av förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten.

Rören finns som enkelrör eller dubbelrör. Har dubbelrören samma dimension benäms de i Sverige som twin-rör.

SS-EN 253:2019 – Fabrikstillverkad rörenhet bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
SS-EN 448:2019 – Fabrikstillverkade rördelsenheter bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
SS-EN 488:2019 – Fabrikstillverkad ventilenhet bestående av ventil av stål för sammanfogning med medierör av stål, med värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
SS-EN 489-1:2019 – Del 1: Skarvenheter av mantelrör och värmeisolering för markförlagd distribution av hetvatten enligt EN 13941-1
SS-EN 15698-1:2019 – Del 1: Fabrikstillverkad rörenhet bestående av två medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
SS-EN 15698-2:2019 – Del 2: Fabrikstillverkade rördelsenheter och ventilenheter för två medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
SS-EN 15632-1:2009+A1:2014 – Förisolerade flexibla rörsystem – Del 1: Klassificering, allmänna krav och provning
SS-EN 15632-2:2010+A1:2014 – Förisolerade flexibla rörsystem – Del 2: Medierör av plast med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör – Krav och provning
SS-EN 15632-3:2010+A1:2015 – Förisolerade flexibla rörsystem – Del 3: Medierör av plast utan fast förband mellan värmeisolering och medierör – Krav och provning
SS-EN 15632-4:2009 – Förisolerade flexibla rörsystem – Del 4: Medierör av metall med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör; krav och provning
SS-EN 14419:2019 – Övervakningssystem
SS-EN 13941-1:2019 – Konstruktion och installation av rörsystem med förisolerade rör med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör – Del 1: Konstruktion
SS-EN 13941-2:2019 – Konstruktion och installation av värmeisolerade enkelrörsystem och tvillingrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten – Del 2: Installation
SS-EN 17248:2019 – Fjärrvärme- och fjärrkylerörsystem – Terminologi

Ett urval av relaterade standarder:

SS-EN 10204:2005: Metalliska varor – Typer av kontrolldokument
SS-EN 10216-2:2013+A1:2020: Sömlösa rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper
SS-EN 10217-2:2019: Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 2: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper
SS-EN 10217-5:2019: Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 5: Pulverbågsvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper
SS-EN 10253-2:2007: Svetsrördelar – Del 2: Olegerade och ferritiska stål med särskilda kontrollkrav
SS-EN ISO 9692-1:2013: Rekommendationer för svetsfogar – Del 1: Manuell metallbågsvetsning, gasmetallbågsvetsning, gassvetsning, TIG-svetsning och strålsvetsning av stål (ISO 9692-1:2013)
SS-EN ISO 9692-2: Svetsfogar – Del 2: Pulverbågsvetsning av stål (ISO 9692-2:1998)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se