Standardisering - så fungerar det

Publicerat av: Leif Nordengren ·

Standardiserade rör och komponenter för distributionssystem möjliggör en marknadsanpassad konkurrens på lika villkor, tydliggör funktionskrav och förenklar redovisningen av tekniska egenskaper vilket sammantaget minskar kostnader för branschen. Standarder och normer underlättar och förenklar tillverkning, inköp, installation och underhåll för användare.

Arbetet med standardisering genomförs i den europeiska standardiserings-organisationen Europeen Committee for Standardization, CEN, vars 33 nationella medlemmar utvecklar frivilliga Europeiska standarder (EN).

Den tekniska kommittén CEN/TC 107 tar fram standarder för förtillverkade fjärrvärmerör och komponenter och kommitten har flera arbetsgrupper med experter från nationella standardiseringsorgan. I Sverige genomförs standardiseringsarbetet av Swedish Standards Institute (SIS) i teknikkommittén SIS/TK 300: Förtillverkade fjärrvärmerör som har representanter från tillverkningsindustri, tekniska institut, högskolor och medlemmar i Energiföretagen Sverige.

I dag finns åtta huvudstandarder för fjärrvärmerör och komponenter. I takt med att CEN/TC 107 tar fram nya standarder ger SIS ut motsvarande svenska standarder.
Eftersom standarder med tiden revideras är det viktigt att kontrollera den senaste versionen då man relaterar till standarder i t.ex upphandlingar och tekniska specifikationer för att undvika missförstånd.

Enertiforsk har uppdraget från Energiföretagen Sverige att samordna energiföretagens intressen i standardiseringsverksamheten inom SIS.

Energiföretagen Sverige tillhandahåller inga standarder utan dessa kan erhållas från SIS

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se