Avfall

Publicerat av: Raziyeh Khodayari ·

Avfallsbränslen

Tack vare en hög andel materialåtervinning och energiåtervinning i form av el och fjärrvärme från det som inte kan återvinnas på annat sätt, lägger Sverige årligen mindre än 1 procent av avfallet på deponi. Genom efterfrågan på fjärrvärme kan vi också sälja tjänsten att energiåtervinna avfall från andra länder och samtidigt minska dessa länders miljö och klimatpåverkan.

Det finns många goda argument för att energiåtervinna avfall. Men frågan upprör också och i det sammanhanget sprids en del myter. Energiföretagen Sverige har i samarbete med Avfall Sverige tagit fram broschyren 7 myter och fakta om svensk energiåtervinning som reder ut en del av begreppen. Använd den gärna!

Mer fakta om energiåtervinning ur avfall kan du hitta här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se