Juridik, avtal, regelverk

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Det pågår ständiga förändringar av den lagstiftning som omgärdar energibranschens verksamheter. Energiföretagen Sverige bevakar löpande många frågor och deltar i påverkansarbetet, och erbjuder medlemsföretagen juridisk kompetens för att analysera möjliga konsekvenser av olika förslag och tolka beslutade lagar och regelverk.

Är du medlem? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare information.

Lagstiftningen sker inte bara i Sverige. Också ett stort antal direktiv och förordningar från EU ska inarbetats i den svenska lagstiftningen. Efter införandet av nya regler ägnas mycket arbete åt utbildning och rådgivning till medlemsföretagen.

Elmarknaden omgärdas av ett komplicerat regelverk. Ellagen är central då den styr hela elnätsverksamheten och dessutom rymmer en del detaljregler för elhandelsverksamheten. Därutöver finns bland annat ett regelverk för mark-, tillstånds- och miljöfrågor samt hela det övriga regelverket som berör vattenkraften.

Energiföretagen har en ledamot i såväl Allmänna Reklamationsnämnden som Näringslivets Regelförenklingsnämnd (NRN). En viktig punkt är de allmänna avtalsvillkoren som Energiföretagen tar fram efter samråd med Konsumentverket. Avtalsvillkor finns för elhandelsverksamhet, elnätsverksamhet och fjärrvärme – uppdelat på näringsidkare och konsument.

Till arbetsuppgifterna hör även medverkan i olika utredningar – både internt och externt – samt att besvara remisser som gäller juridiska frågor.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

T.f Enhetschef och chefsjurist
Enhet: Stab & medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se