Branschens rekryteringsbehov

Ta del av våra analyser av målgruppen energistudenter eller uppgifter om våra medlemmars rekryteringsbehov. Ständig omvärldsbevakning, kartläggning och analyser är avgörande att öka kunskap och nå framgång med kompetensbehovsarbetet.

Ett första steg mot framgångsrik kompetensförsörjning är att ta reda på hur behovet ser ut. När vi under januari-februari 2017 frågade våra medlemmar om deras rekryteringsbehov och utmaningar de kommande tre åren fick vi följande svar:

  • Det totala rekryteringsbehovet av tekniker och ingenjörer i branschen uppgår till ca 3200 personer kommande tre år.
  • 29 % av företagen spår en ökad personalstyrka på tre års sikt.
  • Störst är behov av civilingenjörer och högskoleingenjörer.
  • 8 % av alla tekniker och ingenjörer spås gå i pension kommande 3 år.
  • 58 % uppger att det totalt sett är svårt att rekrytera (jmf 53 % 2014).
  • Elkraftingenjörer, drifttekniker och distributionselektriker efterfrågas av flest.
  • De flesta enskilda yrken uppges svåra att rekrytera av minst hälften av de företag som efterfrågar dem.
  • 70 % anger att de rekryterat från andra företag i branschen. 84 % anger att andra företag i branschen är en mycket viktig rekryteringskälla.
  • 28 % uppger att de har en strukturerad plan för hur rekryteringsbehovet ska mötas.
  • 60 % riktar aktiviteter mot utbildningssystemet.