Analyser och kartläggningar

Publicerat av: Greta Hjortzberg

Ständig omvärldsbevakning, kartläggning och analyser är avgörande för att öka kunskap och nå framgång med kompetensförsörjningsarbetet.

Här har vi samlat analyser och rapporter som kan vara till stöd både för dig som arbetar med kompetensförsörjning i energibranschen och för dig som ger studenter och arbetssökande råd inför yrkes- och studieval.

Tidslinje kompetensförsörjning, en del av Färdplan Energi.
Energibranschen har varit med och tagit fram två färdplaner inom Fossilfritt Sverige, för att nå nettonollutsläpp senast år 2045. För detta krävs att branschen har kompetens som kan planera, bygga och underhålla energisystemet. För att säkerställa att vi har nödvändig kompetens inom energibranschen, så att målet om nettonollutsläpp till 2045 kan nås, togs denna tidslinje fram våren 2022. Den innehåller uppmaningar till politiken och myndigheter, liksom branschens åtaganden för att nå målet.

Branschanalyser

Branschens rekryteringsbehov (mars 2022)
Energibranschen växer och behöver nya medarbetare. Det beror framför allt på elektrifieringen av samhället, där el ersätter fossila bränslen i industrin och i transportsektorn, och på att många medarbetare går i pension de närmaste tre åren. Energiföretagen har tagit reda på hur branschens behov av kompetens, framför allt av ingenjörer och tekniker ser ut de kommande tre åren och övergripande på tio års sikt.

Hur attraktiv är energibranschen hos unga? (juni 2022)
Energiföretagen Sverige lät Enkätfabriken undersöka hur unga ser på en framtid i energibranschen. Elever på högstadiet och gymnasiet, studerande på universitet/högskola och yrkeshögskola med inriktning mot energibranschen samt yrkesverksamma med samma utbildningsbakgrund fick svara på ett antal frågor om kommande studie- och yrkesval samt hur de ser på att jobba i energibranschen. 

Analys av företag i energibranschen 2019, Strukturomvandling och akademisering (framtagen av Energimyndigheten)
Syftet med rapporten ”Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring” är att skapa en tydligare bild av energibranschens utveckling. Rapporten ska fungera som underlag för företag, branscher och politiker som vill skapa samarbeten och insatser för att utveckla energibranschens kompetensförsörjning, utbildningsresurser och jämställdhetsarbete. Rapporten har skrivits av Energy Competence Center. Till arbetet har det funnits en referensgrupp med representanter från Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige, Mälardalens högskola och Vinnova.

Nyckeltalsinstitutets rapporter

Energiföretagen och Nyckeltalsinstitutet utökade sitt samarbete 2022.
Samtliga medlemsföretag erbjuds att kartlägga och jämföra sina arbetsvillkor, arbetsmiljöer och kompetensförsörjning via Nyckeltalsinstitutets databas med data som representerar drygt 15procent av svenskt arbetsliv. Läs mer om erbjudandet här.

2023 - Energibranschen är Sveriges mest attraktiva - igen!

2022 - Energibranschen är Sveriges mest attraktiva – igen! 

2021 - Energibranschen Sveriges mest jämställda bransch

2020 - Energibranschen är Sveriges mest jämställda bransch

Presentation av branschrapport, Attraktiv arbetsgivarindex 2020 (öppnas i nytt fönster, där medlemsinloggning krävs).

Presentation av branschrapport, Attraktiv arbetsgivarindex 2019 (öppnas i nytt fönster, där medlemsinloggning krävs).

Branschrapport, Attraktiv arbetsgivare (juli 2018 - öppnas i nytt fönster där medlems inloggning krävs).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Greta Hjortzberg

Greta Hjortzberg

Ansvarig kompetensförsörjning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 37
E-post: greta.hjortzberg@energiforetagen.se