Analys av EU-kommissionens Vinterpaket

Den 30 november presenterade EU-kommissionen ett omfattande lagstiftningspaket, det så kallade Vinterpaketet. Energiföretagen Sveriges experter har nu gjort en första analys av innehållet i de olika förslagen, vilka konsekvenserna kan bli för energibranschen och andra aktörer samt hur den kommande lagstiftningsprocessen ser ut. Materialet finns tillgängligt för Energiföretagen Sveriges medlemmar.

Vinterpaketet består av elva rättsakter och fyra meddelanden. Läs Energiföretagen Sveriges kommentar från 1 december.

För dig som medlem, läs vår analys.